PLC.com.vn

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

PLC
04:59' CH - Thứ hai, 24/04/2023

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Minh Ngọc.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông sau:

Tên cổ đông: Nguyễn Minh Ngọc

Mã cổ đông: CN1414

Số CMND/GCNĐKKD: 271904186, Ngày 11/10/2018, Nơi cấp : CA Đồng Nai.

Địa chỉ: 521/14, KP1, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Số lượng cổ phần sở hữu: 3.499 (Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 17/05/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

Tầng 18&19, số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Ban Tổng hợp HĐQT

Điện thoại: 0243 851 3205 (Ext : 1010)

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn