PLC.com.vn

Kinh doanh DMN tại PLC SG nhiều khởi sắc sau đại dịch

Ban biên tập website TCTPLC
05:52' CH - Thứ bảy, 20/08/2022

Tập thể các Phòng Kinh doanh và các Cán bộ, Chuyên viên Tiếp thị bán hàng tại Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh dầu mỡ nhờn trong 06 tháng đầu năm 2022.

Sáng ngày 19/08/2022, tại buổi làm việc với Chi nhánh, ông Lê Quang Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty, Ban TGĐ TCT và Ban GĐ CNHD Sài Gòn đã trao các Quyết định khen thưởng, phần thưởng đối với Tập thể, Cá nhân tại Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn có thành tích xuất sắc trong công tác KD DMN quý I, quí II và 6 tháng đầu năm 2022.

Các cá nhân tại Chi nhánh đạt thành tích cao: ông Nguyễn Văn Tấn - Chuyên viên TTBH P.KDTH đạt giải nhì toàn PLC về sản lượng quý I, giải nhì về lãi gộp quý II của Khối LH, giải nhất toàn PLC về công nợ quý I, quý II của Khối TĐL; ông Dương Xuân Phong - Chuyên viên TTBH P.KD DMN CN đạt giải nhất toàn PLC về lãi gộp quý II, giải nhì về sản lượng quý II, giải nhất toàn PLC về công nợ quý I, quý II của khối công nghiệp; ông Đặng Minh Hiếu - Chuyên viên TTBH P.KDTH đạt giải nhất toàn TCT PLC về sản lượng và lãi gộp quý II của Khối TĐL; bà Vũ Phan Bích Huyền - Chuyên viên TTBH P.KD DMN HH đạt giải nhất về sản lượng quý II. Khối TĐL, Khối LH, Khối HH là các khối KD DMN của Chi nhánh đạt mức thưởng cao đối với giải tập thể trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ban TGĐ TCT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các Tập thể, Cá nhân tại Chi nhánh trong 7 tháng đầu năm, Ban TGĐ TCT tin rằng với các quyết định khen thưởng đã được trao sẽ là nguồn động lực để Tập thể, Cá nhân tại Chi nhánh tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong 5 tháng cuối năm 2022 với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PLC.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 tại CNHD Sài Gòn

Trao thưởng các Tập thể kinh doanh có thành tích trong 06 tháng đầu năm 2022

Trao thưởng các cá nhân có thành tích khối KDTH trong nhiệm vụ kinh doanh quý I năm 2022

Trao thưởng các cá nhân có thành tích khối KDCN trong nhiệm vụ kinh doanh quý I năm 2022

Trao thưởng các cá nhân có thành tích khối KDHH trong nhiệm vụ kinh doanh quý I năm 2022

Trao thưởng các cá nhân có thành tích khối KDTH trong nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2022

Trao thưởng các cá nhân có thành tích khối KDCN trong nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2022

Trao thưởng các cá nhân có thành tích khối KDHH trong nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2022

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn