PLC.com.vn

Đại hội Dân chủ, Đoàn kết vì một mục tiêu Để tiến xa hơn

Nguyễn Mạnh HùngUV BCH Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2020 -2025, Chủ tịch CĐ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 - PLC
02:20' CH - Thứ năm, 02/07/2020

Ngày 30/06/2020, Đảng bộ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Đức Thắng - UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn XDVN); đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn XDVN cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Tập đoàn XDVN; Đại diện cho HĐQT PLC, Đ/c Đỗ Hữu Tạo - UV BCH Đảng bộ Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐQT TCT PLC đã tới dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội.

Đ/c Phạm Đức Thắng - UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn XDVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội có 156 Đảng viên sinh hoạt tại các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT PLC.

Đại hội đã đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ; đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD toàn TCT PLC trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2020; Đại hội cũng đã nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được cũng như những tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Phạm Đức Thắng - UV BTV Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn XDVN thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn XDVN đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ TCT PLC đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như hơn 26 năm xây dựng và phát triển từ khi thành lập đến nay. Đảng bộ TCT PLC đã trở thành một trong những Đảng bộ mạnh, hoạt động hiệu quả, đóng góp vào kết quả thành công chung của Đảng bộ TĐXDVN trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hoạt động SXKD của PLC là một trong những lĩnh vực kinh doanh trọng yếu ngoài Xăng dầu của TĐXDVN. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ TCT PLC cũng như TCT PLC đã có nhiều đóng góp vào sự lớn mạnh của Đảng bộ Tập đoàn XDVN và Tập đoàn XDVN.

Đ/c Phạm Đức Thắng đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2020-2025 mà Đảng bộ TCT PLC đã xây dựng trong Báo cáo chính trị; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn XDVN hoàn toàn chia sẻ và ủng hộ với kế hoạch SXKD trong giai đoạn 2020-2025 của Đảng bộTCT PLC.

Ngoài những ghi nhận, đánh giá đối với Đảng bộ PLC trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên đây, thay mặt BTV Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn XDVN, Đ/c Phạm Đức Thắng nhấn mạnh, yêu cầu và đề nghị Cán bộ, Đảng viên toàn Đàng bộ TCT PLC và Người lao động cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  • Một là: TCT PLC tiếp tục thận trọng trước khó khăn của tình hình mới; là một Tổng công ty mạnh, gắn với thương hiệu của Tập đoàn; TCT PLC cần phải giữ gìn văn hóa, truyền thống đã đạt được những năm qua trong hoạt động tổ chức kinh doanh; tuy nhiên, cũng cần có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu cơ chế thị trường thời kỳ mới.
  • Hai là: Năm 2020 là năm TCT PLC, Đảng bộ TCT PLC có nhiều thay đổi trong công tác cán bộ; đặc biệt là ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TCT như Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT, TGĐ, Ban TGĐ TCT. Lãnh đạo TĐXDVN đánh giá công tác tổ chức cán bộ là rất quan trọng và là vấn đề then chốt; bởi vậy, với vai trò của mỗi Cán bộ, Đảng viên, Đ/c Phạm Đức Thắng đề nghị các Cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ TCT PLC hãy sáng suốt lựa chọn cán bộ tham gia BCH Đảng bộ PLC nhiệm kỳ mới bảo vừa hồng, vừa chuyên.
  • Ba Là: trước những khó khăn trong hoạt động SXKD, công tác phát triển thị trường; Đồng chí đề nghị các Đ/c trong BTV Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ PLC, HĐTV, Ban GĐ các Công ty con của PLC hãy nêu cao tinh thần Đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
  • Bốn là: Đối với vấn đề Tái cơ cấu PLC, Lãnh đạo TĐXDVN cho rằng TCT phải thường xuyên thay đổi, kết hợp giữa đánh giá nội tại TCT với tình hình môi trường kinh doanh; khi có thay đổi thì chúng ta cần thay đổi để phù hợp, cho dù chúng ta đã và đang làm tốt thì cũng cần thường xuyên xem xét, thay đổi, cải tiến cho phù hợp với tình hình thực tế; cần nghiêm túc đánh giá, đổi mới linh hoạt, đảm bảo đứng trên lợi ích của TCT PLC và đảm bảo lợi ích chung của TĐXDVN khi PLC được thừa hưởng thương hiệu Petrolimex đã được xây dựng hơn 60 năm qua.
  • Năm là: TCT PLC cũng cần tăng cường hơn nữa công tác Quản lý và quản trị doanh nghiệp. Tập đoàn đã triển khai và xây dựng Đề án tự động hóa với khoản đầu tư lớn để áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn, lao động đảm bảo có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, lợi ích của cổ đông; PLC cũng cần khẩn trương, nhanh chóng nghiên cứu để triển khai thực hiện.
  • Sáu là: Đảng bộ và Tập đoàn XDVN cam kết với tư cách là Đảng bộ cấp trên, là cổ đông chi phối sẽ luôn luôn ủng hộ, định hướng trong từng giai đoạn cụ thể của TCT PLC; sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng cán bộ của Tập đoàn và luôn theo sát, hỗ trợ TCT PLC trong hoạt động SXKD trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đầu tư, sử dụng thương hiệu để tạo nên sức mạnh chung toàn Tập đoàn.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy TCT PLC trình bày Đề án nhân sự BCH Đảng bộ PLC NK 2020 - 2025, Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập doàn XDVN NK 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ TCT PLC đã biểu quyết thông qua số lượng UV BCH Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 đồng chí; tại Đại hội đã bầu 11 Đồng chí vào BCH Đảng bộ TCT PLC, 04 Đồng chí còn lại được kiện toàn, bổ sung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; UV BCH Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu và sẵn sàng hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ TCT PLC trong nhiệm kỳ mới.

Tại phiên họp Lần thứ nhất, BCH Đảng bộTCT PLC đã bầu BTV, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy PLC, kết quả như sau:

  • BTV Đảng ủy TCT PLC được bầu tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí; 02 đồng chí còn lại sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • Đồng chí Lê Quang Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy TCT PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • UBKT Đảng ủy TCT PLC được bầu tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí; 02 đồng chí còn lại sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • Đồng chí Đoàn Hồng Sáng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu 12 Đ/c là Đại biểu chính thức, 01 Đ/c là Đại biểu dự khuyết đại diện cho toàn thể Đảng viên của Đảng bộ TCT PLC để đi dự Đại hội Đại biểu Tập đoàn XDVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TCT PLC lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với một số nội dung chính: Tốc độ tăng sản lượng DMN bình quân hàng năm từ 03 - 05% /năm; Tốc độ tăng sản lượng NĐ bình quân hàng năm 04%/năm ; Tốc độ tăng sản lượng HC bình quân hàng năm 9%/năm; Phấn đấu chi trả cổ tức của PLC không thấp hơn 10-12%/năm; Thu nhập bình quân tăng từ 4 - 5%/năm; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN theo quy định; Tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM đạt trên 90%; trên 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu toàn Đảng bộ kết nạp từ Đảng viên mới tăng từ 15 - 20% so với đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của TCT PLC. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách, Cán bộ, Đảng viên & Người lao động PLC tự hào phát huy truyền thống hơn 26 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; tự hào phát huy truyền thống 65 xây dựng và phát triển Tập đoàn XDVN, cùng đoàn kết, cống hiến trí tuệ, sức lực, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp phần vào thành công chung của Đảng bộ TCT PLC, của TCT PLC, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT PLC, lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Lễ chào cờ

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn Thư ký Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc - UV BCH Đảng bộ PLC, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày Báo cáo Tình hình Đảng viên tham dự Đại hội

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Đảng bộ PLC, Điều hành Đại hội thông qua Báo cáo Tình hình Đảng viên tham dự Đại hội

Đ/c Lê Quang Tuấn - UV BTV Đảng ủy PLC trình bày Báo cáo Chính trị NK 2015 - 2020 trình Đại Đại hội

Đ/c Hà Thanh Tuấn - UV BTV Đảng ủy TCT PLC trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH NK 2015 - 2020

Đ/c Vũ Văn Chiến - UV BTV Đảng ủyTCT PLC trình bày báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị NK 2015 - 2020 của Đảng bộ Tập đoàn XDVN trình Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương Đại diện ĐBBP VP PLC trình bày tham luận tại Đại hội

Biểu quyết thông qua các Văn kiện trình Đại hội

Bầu BCH Đảng bộ PLC NK 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn XDVN NK 2020 - 2025

Đ/c Trần Huy Hùng - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả Bầu BCH Đảng bộ PLC NK 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn XDVN NK 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Phạm Đức Thắng, Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Đ/c Đỗ Hữu Tạo, Đ/c Nguyễn Văn Đức chúc mừng BCH Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ TCT PLC nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đ/c Phạm Đức Thắng, Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Đ/c Đỗ Hữu Tạo, Đ/c Lê Quang Tuấn tặng hoa, chúc mừng và cảm ơn Đ/c Nguyễn Văn Đức, Đ/c Vũ Văn Chiến, Đ/c Nguyễn Chiến Thắng và Đ/c Hoàng Thanh Bình là các Đ/c trong BCH Đảng bộPLC NK 2015 - 2020 không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ PLC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Các Quý vị khách quý, các Quý vị Đại biểu cùng toàn thể Đảng viên Dự Đại hội Đảng bộ TCT PLC NK 2020 -2025 chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn