PLC.com.vn

Nhựa đường MC

PLC
03:39' CH - Thứ sáu, 05/04/2013

Nhựa đường lỏng phân tách trung bình (MC) là loại nhựa đường lỏng phân tách trung bình của Công ty Nhựa Đường Petrolimex được sử dụng trong xây dựng đường xá, sân bay hoặc các ứng dụng trong các công trình giao thông khác. Nhựa đường lỏng được sản xuất ra từ quá trình trộn Nhựa đường đặc 60/70 với dung môi theo tỷ lệ thích hợp. Ở trạng thái tự nhiên, có dạng lỏng màu đen.

MC có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau:
- Tưới thấm bám, tưới dính bám
- Làm mặt đường thấm nhập
- Bê tông nhựa nguội
- Làm lớp bảo dưỡng bê tông cầu cạn
- Dùng trong duy tu bảo dưỡng, gia cố đường đất, gia cố đường cấp phối…

Các chỉ tiêu tiêu biểu

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Kết quả

MC 30

MC 70

Độ nhớt động học ở 60 oC, cSt

ASTM D2170

30 - 60

70 - 140

Nhiệt độ bắt lửa, oC

ASTM D3143

≥ 38

≥ 38

Hàm lượng nước, %

ASTM D95

≤ 0,2

≤ 0,2

Thí nghiệm chưng cất:

ASTM D402

- Chưng cất tới nhiệt độ 225 oC , %

≤ 25

≤ 20

- Chưng cất tới nhiệt độ 260 oC , %

40 - 70

20 - 60

- Chưng cất tới nhiệt độ 316 oC , %

75 - 93

65 - 90

Hàm lượng nhựa thu được sau khi chưng cất ở 360 oC,%

≥ 50

≥ 55

Thí nghiệm trên mẫu nhựa sau khi chưng cất

- Độ kim lún ở 25 oC, 5s, 100g, 1/10 mm

ASTM D5

120 - 250

120 - 250

- Độ kéo dài ở 25 oC, cm

ASTM D113

≥ 100

≥ 100

- Lượng hòa tan trong Tricloroethylene, %

ASTM D2042

≥ 99

≥ 99

Bao bì, bảo quản

Dải nhiệt độ được khuyến cáo khi áp dụng sản phẩm Nhựa đường lỏng - MC

Tồn trữ 10oC - 30oC

Trộn, rải 70oC - 110oC

Nhựa đường lỏng được tồn chứa và vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dụng hoặc bằng phuy.
Tồn chứa và sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ thường tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt.

Vấn đề An toàn và sức khỏe

Nhựa đường lỏng-Petrolimex đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe trong lĩnh vực công nghiệp, không gây bất cứ nguy cơ nào đáng lưu tâm khi được sử dụng theo chỉ dẫn.

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn