PLC.com.vn

Công ty con và công ty liên kết

04:08' CH - Thứ hai, 02/01/2012
Ngày 27/12/2005, Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex - PLC đã thành lập 2 Công ty con – là các Công ty TNHH một thành viên, do Công ty CP Hóa dầu Petrolimex sở hữu 100% Vốn điều lệ.

Ngày 01/03/2006, hai Công ty con đã chính thức đi vào hoạt động :

Các Công ty liên kết:

Là các công ty do Công ty CP Hóa dầu Petrolimex góp vốn không chi phối, giữ cổ phần không chi phối; được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần, gồm có:

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn