PLC.com.vn

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PLC
02:06' CH - Thứ năm, 30/03/2023

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông dự kiến Chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, gồm có:

I-Tài liệu thông qua tại phiên khai mạc:

1- Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

2- Dự thảo Thể lệ biểu quyết (kèm theo mẫu thẻ Biểu quyết tại Đại Hội)

II-Các nội dung chương trình ĐHĐCĐ

1- Dự thảo Báo cáo của HĐQT năm 2022

2- Dự thảo Báo cáo của BKS năm 2022 và đánh giá kết quả SXKD 2022

3- Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2022

4- Dự thảo Báo cáo quyết toán thù lao 2022.

5- Dự thảo Phương án phân phối lợi nhuận 2022.

6- Dự thảo Tờ trình Kế hoạch SXKD 2023.

7- Dự thảo Tờ trình phương án thù lao các TV HĐQT, các KSV năm 2023.

8- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

9- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn