PLC.com.vn

Dầu nhờn động cơ

PLC
02:29' SA - Thứ sáu, 06/01/2012

Danh mục Dầu nhờn động cơ của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, xin mời bấm vào để xem

chi tiết:

STT

Tên gọi

Phân loại

Tiêu chuẩn cơ sở

Mô tả sản phẩm

1

PLC Racer SJ,SF

Dầu động cơ đa cấp cho xe máy 4 thì chất lượng cao SJ/SF/20W-50/MA2

TCCS 01:2019

PDS PLC Racer SJ, SF

2

PLC Racer Scooter

Dầu động cơ đa cấp cho xe máy tay ga SL/10W30; SN/10W-40

TCCS 02:2018

TCCS 107:2019

PDS PLC Racer Scooter

3

PLC Racer 2T

Dầu động cơ cho xe máy 2 thì TC/FB

TCCS 03:2018

PDS PLC Racer 2T

4

PLC Racer Plus

Dầu động cơ đa cấp cho xe máy 4 thì SJ/20W-50

TCCS 04:2019

PDS PLC Racer Plus

5

PLC Komat SHD

Dầu động cơ xăng và diesel SC/CC/40, 50

TCCS 05:2018

PDS PLC Komat SHD

6

PLC Komat CF

Dầu động cơ diesel CF/SF/10W,30,40,50

TCCS 06:2018

PDS PLC Komat CF

7

PLC Cater CF- 4

Dầu động cơ xăng và diesel turbo tăng áp CF-4/SG/15W-40

TCCS 07:2018

PDS PLC Cater CF-4

8

PLC Multiperformance

Dầu động cơ đa cấp chất lượng cao CE/SG/15W-40

TCCS 08:2018

PDS PLC Multiperformance

9

PLC Cater CI-4

Dầu động cơ xăng và diesel turbo tăng áp chất lượng cao

CI-4/SL/15W-40

TCCS 09:2018

PDS PLC Cater CI-4

10

PLC DIESEL CF-II

Dầu nhờn động cơ diesel CF-II

TCCS 10:2019

PDS PLC DIESEL CF-II

11

PLC EMD 40

Dầu động cơ không kẽm CF/40

TCCS 12:2018

PDS PLC EMD 40

12

PLC Komat Super

Dầu động cơ đa cấp CD/SF/20W-40; 20W-50

TCCS 26:2018

PDS PLC Komat Super

13

PLC Racer SM

Dầu động cơ chất lượng cao cho ô tô máy xăng SM/15W-40

TCCS 56:2018

PDS PLC Racer SM

14

PLC Cater KBT

Dầu động cơ xăng và diesel turbo tăng áp CF-4/SG/15W-40

TCCS 89:2018

PDS PLC Cater KBT

15

PLC Cater Plus

Dầu động cơ xăng và diesel turbo tăng áp CF-4/SG/15W-40

TCCS 91:2018

PDS PLC Cater Plus

16

PLC Komat Plus

Dầu động cơ PLC KOMAT PLUS

TCCS 92:2018

PDS PLC Komat Plus

17

PLC CATER TURBO

Dầu động cơ PLC CATER TURBO

TCCS 94:2015

PDS PLC Cater Turbo

18

PLC RACER SL

Dầu động cơ đa cấp chất lượng cao cho động cơ xe máy 4 thì SL/10W-40;

TCCS 96:2018

PDS PLC Racer SL

19

PLC RACER N

Dầu động cơ chất lượng cao cho ô tô máy xăng SN/15W-40

TCCS 98:2018

PDS PLC Racer N

20

PLC CATER EXTRA

Dầu động cơ đa cấp chất lượng cao sử dụng cho động cơ xăng và diesel turbo tăng áp CI-4/SL/20W-50

TCCS 99:2018

PDS PLC Cater Extra

21

PLC RACER SL

Dầu động cơ đa cấp chất lượng cao cho động cơ xe máy 4 thì SL/10W30

TCCS 108:2019

PDS PLC Racer SL

22

PLC ECOSYN

Dầu nhờn động cơ bán tổng hợp ( API: SN; SAE 5W-30)

TCCS 112:2019

PDS PLC ECOSYN

23

PLC POWERSYN

Dầu nhờn động cơ tổng hợp ( API: SN/CF; SAE 0W-30)

TCCS 113:2019

PDS PLC POWERSYN

24PLC Racer NSDầu động cơ chất lượng cao cho ô tô máy xăng SN/10W-30TCCS 121-2020PDS PLC Racer NS
25PLC CATER PRODầu động cơ xăng và diesel turbo tăng áp API: CK-4/SN; SAE:10W-30TCCS 122-2021

PDS PLC Cater Pro -V

PDS PLC Cater Pro -E

26PLC CATER EXPRODầu động cơ xăng và diesel turbo tăng áp API: CK-4/SN; SAE:20W-50TCCS 123-2022

PDS PLC Cater ExPro -V

PDS PLC Cater ExPro -E

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn