PLC.com.vn

Dầu nhờn công nghiệp

PLC
05:18' CH - Thứ năm, 05/01/2012

Danh mục Dầu nhờn công nghiệp của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, xin mời bấm vào để xem chi tiết:

STT

Tên gọi

Phân loại

Tiêu chuẩn cơ sở

Mô tả sản phẩm

1

PLC ANGLA, INDUSGEAR

Dầu bánh răng công nghiệp

TCCS 13: 2017

PDS PLC ANGLA, INDUSGEAR

2

PLC PARA D

Dầu ủ đay

TCCS 19: 2017

PDS PLC PARA D

3

PLC THERMO

Dầu tải nhiệt

TCCS 20: 2018

PDS PLC THERMO

4

PLC CUTTING OIL

Dầu cắt gọt

TCCS 21:2018

PDS PLC CUTTING OIL

5

PLC ROLLING OIL

Dầu tuần hoàn

TCCS 22:2017

PDS PLC ROLLING OIL

6

PLC HYDROIL FR

Dầu thủy lực chống lò

TCCS 23:2018

PDS PLC HYDROIL FR

7

PLC REFRI

Dầu máy lạnh

TCCS 38:2012

PDS PLC REFRI

8

PLC SUPERTRANS

Dầu biến thế

TCCS 40:2016

PDS PLC SUPERTRANS

9

PLC WHITE SPINDLE OIL

Dầu máy khâu

TCCS 54:2017

PDS PLC WHITE SPINDLE OIL

10

PLC PROCESSING OIL

Dầu tuần hoàn

TCCS 55:2012

PDS PLC PROCESSING OIL

11

PLC TURBINE EP

Dầu tua bin chịu cực áp

PDS PLC TURBINE EP

12

PLC HYDROIL HL

Dầu thủy lực

TCCS 14:2018

PLC HYDROIL HL

13

PLC HYDROIL HM

Dầu thủy lực

TCCS 15:2015

PLC HYDROIL HM

PLC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn