PLC.com.vn
Trang chủ  
 •     Giới thiệu            
 •     Thông điệp lãnh đạo            
 •     Chiến lược - Chính sách            
  •         Chính sách phát triển        
  •         Chính sách chất lượng        
  •         Chính sách với người lao động        
 •     Mô hình tổ chức            
  •         Hội đồng quản trị        
  •         Ban Kiểm soát        
  •         Ban Tổng giám đốc        
  •         Sơ đồ tổ chức        
 •     Thành tích & Giải thưởng
Nhà đầu tư 
 •     Thông tin cổ đông            
 •     Báo cáo tài chính            
 •     Báo cáo thường niên            
 •     Tài liệu khác            
Tin tức - Sự kiện  
 •     Tin hoạt động            
 •     Hoạt động Văn hóa & Xã hội            
 •     Báo chí viết            
Lĩnh vực kinh doanh  
 •     Dầu mỡ nhờn            
  •   Dầu mỡ nhờn Petrolimex        
   •         Dầu mỡ nhờn lon hộp     
   •         Dầu nhờn động cơ     
   •         Dầu nhờn công nghiệp     
   •         Dầu nhờn thủy lực    
   •         Dầu nhờn Hộp số - Truyền động     
   •         Mỡ bôi trơn     
   •         Các loại dầu đặc chủng khác    
  •    Dầu mỡ nhờn Hàng hải Total Lubmarine        
   •         Dầu chính - Main Grades    
   •         Dầu phụ - Auxiliary Products    
   •         Dầu tổng hợp     
   •         Mỡ bôi trơn     
  •     Dầu mỡ nhờn Castrol BP        
   •          Dầu nhờn động cơ     
   •          Dầu nhờn công nghiệp     
   •          Dầu nhờn thủy lực    
   •          Dầu nhờn Hộp số - Truyền động     
   •          Mỡ bôi trơn     
   •          Các loại dầu đặc chủng khác    
 •     Nhựa đường            
  •         Nhựa đường 6070       
  •         Nhựa đường MC        
  •         Nhựa đường nhũ tương        
  •         Nhựa đường polime        
 •     Hóa chất            
 •     Dịch vụ khách hàng            
  •         Dịch vụ kĩ thuật        
  •         Dịch vụ thử nghiệm                  
Mạng lưới hoạt động 
 •     Văn phòng Tổng công ty            
 •     Công ty trực thuộc            
  •         Công ty Hóa dầu Hải Phòng        
  •         Công ty Hóa dầu Dà Nẵng        
  •         Công ty Hóa dầu Sài Gòn        
  •         Công ty Hóa dầu Cần Thơ        
 •     Nhà máy Dầu nhờn - Kho Dầu nhờn            
  •         Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý        
  •         Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè        
  •         Kho Dầu nhờn Đức Giang        
 •     Công ty con            
  •    Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex        
   •   Văn phòng Công ty    
   •   Chi nhánh trực thuộc    
    •    Chi nhánh Nhựa đường Hải Phòng
    •    Chi nhánh Nhựa đường Đà Nẵng
    •    Chi nhánh Nhựa đường Bình Định
    •    Chi nhánh Nhựa đường Sài Gòn
    •    Chi nhánh Nhựa đường Cần Thơ
   •   Kho Nhựa đường    
    •     Kho Nhựa đường Thượng Lý
    •     Kho Nhựa đường Cửa Lò
    •     Kho Nhựa đường Thọ Quang
    •     Kho Nhựa đường Qui Nhơn
    •     Kho Nhựa đường Nhà Bè
    •     Kho Nhựa đường Trà Nóc  
  •    Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex        
   •   Văn phòng Công ty    
   •   Chi nhánh trực thuộc    
    •     Chi nhánh Hóa chất Sài Gòn
   •   Kho Hóa chất    
    •     Kho Hóa chất Thượng Lý
    •     Kho Hóa chất Nhà Bè
 •     Công ty liên kết            
  •         CTCP Xây dựng công trình giao thông 810        
  •         CTCP Vận tải Hóa dầu VP        
  •         Công ty TNHH Đầu tư thương mại PLG        
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn