PLC.com.vn

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP

PLC
03:05' CH - Thứ năm, 21/03/2013

Ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Khương - Ủy viên HĐQT

Ông Hà Thanh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Hà Trung - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Tuấn Linh - Ủy viên HĐQT

Ông Phan Quang Phú - Ủy viên HĐQT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn