PLC.com.vn

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP

PLC
03:06' CH - Thứ năm, 21/03/2013

Ông Đoàn Hồng Sáng - Trưởng Ban

Ông Phạm Tuấn Phương - Thành viên

Bà Đinh Thị Kiều Trang - Thành viên

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn